Bałtycki Festiwal Nauki | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wykłady i demonstracje poprowadzone przez pracowników i doktorantów naszego wydziału (22 - 26 maja 2013)

piątek, 17 stycznia 2014 roku, 11:13


Kierunek Matematyka:
 1. Nieskończone możliwości zwykłego papieru,  Magdalena Domańska


 2. Origami matematyczne, czyli coś z niczego,  Katarzyna Jażdżewska


 3. Papierowa stereometria,  Katarzyna Jażdżewska


 4. Zakręcony świat papieru,  Magdalena Domańska


 5. Gry logiczne - rozwiązywanie problemów,  Andrzej Rebell


 6. Matematyczne łamigłówki,  Magdalena Domańska


 7. Papierowy świat matematyki,  Katarzyna Jażdżewska


 8. Origami w świecie matematyki,  Katarzyna Jażdżewska


 9. Jak to rozwiązać? Proste algorytmy na sukces,  Andrzej RebellKierunek Fizyka:
 1. Akustyka i drgania (drgające mosty),  prof. UG dr hab. B. Linde


 2. Badania nieniszczące materiałów,  mgr N. Ponikwicki


 3. Ultradzwięki i ich zastosowanie,  mgr N. Ponikwicki


 4. Promieniowanie jonizujące. Pomiary i zagrożenia,  mgr J. Pączkowski


 5. Drgania, dźwięki, fale akustyczne a wady słuchu,  prof. dr hab. J. Heldt


 6. Temperatura wrzenia, ciśnienie, ciepło właściwe i inne ciekawostki o wodzie,  prof. dr hab. J. Heldt


 7. Fale mechaniczne, EKM oraz świecenie atomów,  prof. dr hab. J. Heldt


 8. Luminescencja w laboratorium i kuchni,  mgr D. Jankowski, mgr M. Borowiak, mgr A. Łukaszewicz, mgr K. Rok


 9. Komputerowo sterowane urządzenia domowe,  dr inż. J. Młodzianowski


 10. Gdy intuicja zawodzi. Doświadczenia fizyczne,  dr J. Gondek


 11. Fizyka niskich temperatur,  prof. M. Grinberg


 12. Technologie świetlne w życiu codziennym,  prof. M. Grinberg


 13. Interferencja i świecenie,  dr S. Werbowy


 14. Zabawy z grawitacją,  dr B. Pranszke


 15. Różne zjawiska fizyczne w artylerii,  dr B. Pranszke


 16. Elektrostatyka w prostych doświadczeniach,  dr B.Pranszke


 17. Elektromagnetyzm,  mgr P. Kamiński


 18. Niels Bohr - 100 lat modelu atomu wodoru,  dr B. Pranszke


 19. (Pod)wodny świat eksperymentów,  Konrad Wiśniewski, Adrian Drozdowski

Kierunek Informatyka:
 1. Efekty specjalne w produkcjach filmowych,  dr P. Arłukowicz


 2. Nic praktyczniejszego nad dobrą abstrakcję,  dr S. Sokołowski


 3. Spotkanie z robotem,  Krzysztof Detlaf, Michał Wąsowicz


 4. Poznaj świat robota,  Marek Dubrawa, Szymon Komorowski


 5. Jak swoim ciałem sterować komputerem? Dawid Darznik, Sebastian Czarnecki


 6. Historia gier komputerowych,  Konrad Wiśniewski


 7. Czy klocki można ożywić? Krzysztof Detlaf, Michał Wąsowicz


 8. Wielkie możliwości małego robota,  Marek Dubrawa, Szymon Komorowski


 9. Komputerowa mowa ciała,  Dawid Darznik, Sebastian Czarnecki


 10. Twój pierwszy kurs programowania,  Marcin Dembowski


 11. Konkurs 3CityBot, KN Robomaniacs (dr H. Furmańczyk)

Wykłady i demonstracje zaprezentowane przez pracowników i doktorantów naszego wydziału (27 - 30 maja 2010)

piątek, 17 stycznia 2014 roku, 11:13


Kierunek Matematyka:
 1. Tangram, dr Aleksandra Nowel


 2. Gry matematyczne, mgr Adam Dzedzej


 3. Papierowy świat matematyki, Bernadeta Węsierska, Justyna Kolaska (dr Barbara Wolnik)


 4. Origami - matematyka dla każdego, Ewelina Biernacka (dr Barbara Wolnik)


 5. Origami w świecie matematyki, Bernadeta Węsierska, Justyna Kolaska (dr Barbara Wolnik)


 6. Zakręcony świat papieru, Agnieszka Gesek (dr Barbara Wolnik)


 7. Nieskończone możliwości zwykłego papieru, Bernadeta Węsierska, Justyna Kolaska (dr Barbara Wolnik)


 8. Geometria na wesoło, Martyna Bojarowska (dr Barbara Wolnik)


 9. Wystawa origami matematycznego, Marta Puczyńska, Sylwia Różańska (dr Barbara Wolnik)


 10. Co można zrobić z prostą, czyli o różnych sposobach wykrzywiania, dr inż. Jacek Gulgowski


 11. Matematyka przedgrecka, prof. dr hab. Antoni Augustynowicz

Kierunek Fizyka:
 1. Jak komputerem sterować aparaturą?, dr inż. Janusz J. Młodzianowski


 2. Podstawowe prawa fizyki w doświadczeniu - elektryczność i akustyka, prof. dr hab. Janina Heldt, Renata Basis


 3. Podstawowe prawa fizyki w doświadczeniu - mechanika i ciepło, prof. dr hab. Janina Heldt, dr Marek Józefowicz, mgr Mariola Grabowska


 4. Podstawowe prawa fizyki w doświadczeniu - optyka w laboratorium, prof. dr hab. Janina Heldt, mgr inż. Władysław Strugała


 5. Chemiluminescencja, prof. dr hab. Andrzej Kowalski


 6. Doświadczenia z wodą, dr Bogusław Pranszke, Kamil Kostrzewa


 7. Zabawy z grawitacją, dr Bogusław Pranszke, Łukasz Sobolewski


 8. Ciśnienie atmosferyczne - próżnia, dr Bogusław Pranszke


 9. Meandry energetyki, dr Jerzy Wojtkowiak


 10. Paranoja świata kwantów, prof. dr hab. Marek Żukowski


 11. Akustyka w demonstracjach, prof. dr hab. Bogumił Linde


 12. Eksperymenty w akustyce, dr Maria Borysewicz, mgr Nikodem Ponikwicki


 13. Nanotechnologie i sygnały świetlne, mgr Dawid Jankowski


 14. Tęcza w laboratorium, mgr Simeonika Rangełowa-Jankowska


 15. Rozstrzygnięcie konkursu o indeks, mgr Dawid Jankowski, prof. UG Bogumił Linde


 16. Co można zrobić ze szkła?, Ryszard Napiórkowski

Kierunek Informatyka:
 1. Zarządzanie komputerem z poziomu linii poleceń, Marcin Dembowski (dr Barbara Wolnik)


 2. Samoorganizacja zorganizowanej zbrodni - zagrożenia w sieci Internet, Witold Bołt (dr Barbara Wolnik)


 3. Nicola Tesla - zapomniany geniusz wszechczasów, Konrad Kubacki (dr Barbara Wolnik)


 4. Silverlight - technologia przyszłości, Kamil Stachowicz (dr Barbara Wolnik)


 5. Komputer jako poligon eksperymentów fizycznych, Kamil Stachowicz (dr Barbara Wolnik)


 6. Grafika komputerowa - wszystko co możemy stworzyć, Marta Truszczyńska (dr Barbara Wolnik)


 7. Podstawy programowania w C#, Michał Pętlicki


 8. Konkurs na fotomontaż, Marta Truszczyńska, Anna Landowska (dr Barbara Wolnik)


 9. Jak wyklikać komunikator internetowy?, Marek Olszewski (dr Barbara Wolnik)


 10. Szaleństwa z kamerką internetową, Marek Olszewski (dr Barbara Wolnik)


 11. Liczby Ramseya, dr Tomasz Dzido


 12. Zastosowanie portali społecznościowych jako pomocy naukowej, mgr Szymon Szypulski


 13. Łamigłówki Sudoku, prof. UG, dr hab. Jerzy Topp  

Wykłady i demonstracje przeprowadzone przez pracowników i doktorantów naszego wydziału (25 - 29 maja 2011)

piątek, 17 stycznia 2014 roku, 11:13


Kierunek Matematyka:
 1. Co to jest odległość?, prof. dr hab. Antoni Augustynowicz


 2. Wizyta w świecie fraktali, Witold Bołt


 3. Kobiety nauki z historią w tle, Marta Puczyńska


 4. Węzły, supły, warkocze a matematyka, dr Michał Stukow


 5. Prognozowanie pogody bywa trudne. Dlaczego?, dr Piotr Szuca


 6. Nieskończone możliwości zwykłego papieru, Marcin Elminowski


 7. Origami - matematyka dla każdego, Katarzyna Jażdżewska


 8. Papierowy świat matematyki, Katarzyna Wrońska


 9. Papierowa stereometria, Agnieszka Firgolska


 10. Wśród brył i bryłek, Marta Michalska


 11. Czy to możliwe bez kleju?, Dariusz Sotnik


 12. Origami modułowe, Paweł Szydlik


 13. Zakręcony świat papieru, Amelia Krukowska


 14. Gry matematyczne, dr Nikodem Mrożek


 15. Tangram, dr Aleksandra Nowel

Kierunek Fizyka:
 1. Dźwięk pracujący dla ochrony środowiska, prof. UG dr hab. Bogumił Linde, mgr Bogdan Nienałtowski, mgr Nikodem Ponikwicki


 2. Demonstracje z akustyki stosowanej, dr Maria Borysewicz, mgr Nikodem Ponikwicki, mgr Karolina Rok


 3. Dwoista natura światła, prof. UG Jerzy Kwela, prof. UG Ryszard Drozdowski, dr Sławomir Werbowy, mgr Patryk Kamiński


 4. Nanotechnologie i współczesne zabawy ze światłem, mgr Simeonika Jankowska, mgr Dawid Jankowski, mgr Katarzyna Walczewska-Szewc, mgr Małgorzata Borowiak


 5. Wyznaczanie długości fali akustycznej i przesunięć fazowych prądu i inne ciekawostki z akustyki i elektryczności, prof. dr hab. Janina Heldt, Renata Basis


 6. Zależność temperatury wrzenia od ciśnienia, wyznaczanie temperatury bezwzględnej i zależności temperatury przemian fazowych od ciśnienia, prof. dr hab. Janina Heldt, dr Marek Józefowicz, mgr Mariola Grabowska


 7. Optyka fizyczna, falowa natura światła, zjawiska dyfrakcji i interferencji oraz widma wzbudzonych atomów, prof. dr hab. Janina Heldt, mgr inż. Władysław Strugała


 8. Holografia optyczna, prof. dr hab. Piotr Kwiek


 9. Maria Skłodowska-Curie, prof. dr hab. Andrzej Kowalski


 10. Promieniowanie jonizujące i energia jądrowa, mgr inż. Jacek Pączkowski


 11. Ciśnienie atmosferyczne. Od Evangelisty Torricielliego do Blaise Pascala, dr Bogusław Pranszke


 12. Optyka dla laika, mgr Anna Baran, mgr Magdalena Chłopecka


 13. Zabawy z grawitacją, Łukasz Sobolewski, Artur Nowak, dr Bogusław Pranszke


 14. Zabawy z ciśnieniem, Tomasz Gajewski, dr Bogusław Pranszke


 15. Interferometry, Marta Miotke, Pamela Struś, Anna de Rosier, dr Sławomir Werbowy


 16. Artyleria, Karolina Czechowicz, dr Sławomir Werbowy


 17. Fizyka niskich temperatur, Kamil Kostrzewa, Marlena Rumpza, Patrycja Rekowska, dr Sławomir Werbowy             Kierunek Informatyka:
 1. Pokaz animacji komputerowych, dr Piotr Arłukowicz


 2. Zaprogramuj swojego robota, Joanna Michnowska, Adrian Modliszewski, dr Hanna Furmańczyk


 3. Ewolucja urządzeń IT, Michał Wąsowicz


 4. Grafika komputerowa, Marta Truszczyńska, Michał Pętlicki


 5. Finał Konkursu na fotomontaż, Marta Truszczyńska, Michał Pętlicki


 6. Szanuj prywatność, szyfruj dane, Michał Wąsowicz


 7. OnLive - czyli granie na odległość, Patryk Kloz


 8. Rywalizacja gigantów - XBox 360 kontra PlayStation 3, Krzysztof Detlaf, Patryk Kloz


 9. Komputer jako poligon eksperymentów fizycznych, Kamil Stachowicz


 10. Bezpieczeństwo w Internecie, Konrad Kubacki


 11. Rozkaz wydawany ręcznie - zabawy z Kinectem, Marek Olszewski


 12. Wcielamy się w postać z gry, Kamil Stachowicz


 13. Prawa fizyki są niewzruszone, Kamil Stachowicz


 14. Zagrożenia w Internecie, Konrad Kubacki


 15. Jak sterować komputerem przy pomocy gestów rąk?, Kamil Stachowicz


 16. Ty w grze, czyli Kinect w grze komputerowej, Marek Olszewski


 17. Sudoku, prof. Jerzy Topp


 18. Gry sieciowe, kombinatoryka, indukcja i inne ciekawostki matematyczno-informatyczne, prof. dr hab. Jerzy Topp


 19. Szukanie najkrótszych ścieżek w kratach. Możliwe zastosowania w kombinatoryce, mgr Maciej Dziemiańczuk  

Wykłady i demonstracje przeprowadzone przez pracowników i doktorantów naszego wydziału (23 - 27 maja 2012)

piątek, 17 stycznia 2014 roku, 11:13


Kierunek Matematyka:
 1. Żonglowanie - podrzucanie piłek czy liczb?, Maciej Stankiewicz, Bartłomiej Sulich (dr Barbara Wolnik)


 2. Gry - logiczne rozwiązywanie problemów, Andrzej Rebell (dr Nikodem Mrożek)


 3. Jak to rozwiązać? Proste algorytmy i sposoby na sukces, Andrzej Rebell (dr Nikodem Mrożek)


 4. Gry logiczne, czyli jak skutecznie rozwijać swoją wyobraźnię, Andrzej Rebell (dr Nikodem Mrożek)


 5. Gry dla każdego, Andrzej Rebell (dr Nikodem Mrożek)


 6. Nieskończone możliwości zwykłego papieru, Marcin Elminowski (dr Barbara Wolnik)


 7. Magia zamknięta w papierze, Katarzyna Wrońska, Małgorzata Pagel (dr Barbara Wolnik)


 8. Matematyka zamknięta w kartce papieru, Katarzyna Jażdżewska (dr Barbara Wolnik)


 9. Papierowy świat matematyki, Radosław Kruszewski (dr Barbara Wolnik)


 10. Origami - papierowe fantazje, Marlena Dostatnia, Daria Gołębiewska (dr Barbara Wolnik)Kierunek Fizyka:
 1. Pierwsze 3 sekundy, czyli rozruch komputera i co z tego wynika, dr inż. Janusz Młodzianowski, Witold Janiszewski


 2. Wyznaczanie długości fali akustycznej i przesunięć fazowych prądu i inne ciekawostki z akustyki i elektryczności, prof. dr hab. Janina Heldt, Renata Basis


 3. Zależność temperatury wrzenia od ciśnienia, wyznaczanie temperatury bezwzględnej i zależności temperatury przemian fazowych od ciśnienia, prof. dr hab. Janina Heldt, dr M. Józefowicz, mgr Mariola Grabowska


 4. Wpływ siły wyporu na ciężar ciała znajdującego się w różnych ośrodkach, prof. dr hab. Janina Heldt, mgr inż. Włodzimierz Strugała


 5. Plazmony w spektroskopii fluorescencyjnej, mgr Dawid Jankowski, mgr Katarzyna Walczewska Szewc, mgr Aneta Lewkowicz


 6. Demonstracje z akustyki, prof. Bogumił Linde, mgr Nikodem Ponikwicki


 7. Zjawiska optyczne w atmosferze, dr Piotr Gnaciński


 8. E=mc2. Historia najpopularniejszego równania, mgr Patryk Kamiński


 9. Projekt Manhattan - kulisy budowy pierwszej bomby atomowej, mgr Patryk Kamiński


 10. Co światło mówi nam o kosmosie? dr Bogusław Pranszke


 11. Mechanika w zabawkach, dr Bogusław Pranszke, Łukasz Sobolewski, Artur Nowak, Aleksandra Buczek, Magdalena Dyguda, Karolina Kuczyńska


 12. Artyleria wodna, dr Sławomir Werbowy, Patrycja Rekowska, Marlena Sikora, Marta Miotke


 13. Interferometry, dr Sławomir Werbowy, Pamela Struś, Kamila Dębska, Justyna Lew-Kiedrowska


 14. Fizyka niskich temperatur, dr Sławomir Werbowy, Kamil Kostrzewa, Oskar Olbryś, Elżbieta Klasa, Zuzanna Lewandowska, Emilia Malek

Kierunek Informatyka:
 1. Zagadki logiczne - jak to rozwiązać? dr Hanna Furmańczyk


 2. Sterowanie robotem ruchem ciała - Kinect, Krzysztof Skowroński (dr Hanna Furmańczyk)


 3. Zaprogramuj swojego robota, Adrian Modliszewski (dr Hanna Furmańczyk)


 4. Grafika 3D, Marcin Sienkiewicz (dr Piotr Arłukowicz)


 5. Pokaz animacji komputerowych, dr Piotr Arłukowicz


 6. Kolorowe liczby Ramseya, dr Tomasz Dzido


 7. Tworzenie gier komputerowych, Marcin Horoszko (dr Piotr Arłukowicz)


 8. Historia gier komputerowych, Konrad Wiśniewski (dr Barbara Wolnik)