Międzynarodowy Projekt Doktorancki | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki