Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki