OGŁOSZENIA DZIEKANATU | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej

piątek, 17 stycznia 2014 roku, 11:13


Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu pomocy materialnej studentom UG odwołania od decyzji Wydziałowych Komisji Stypendialnych kierowane do Odwoławczej Komisji Stypendialnej, winny być składane za pośrednictwem właściwej WKS. Komisja wydziałowa może od razu zmienić swoją decyzję, bądź przesłać odwołanie wraz z kompletem dokumentów i swoją opinią do OKS.

Nagrody Rektora dla Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego - Regulamin

czwartek, 13 lutego 2014 roku, 13:05

Zniżka dla doktorantów

czwartek, 13 lutego 2014 roku, 12:47


Od 1 października 2007 r. doktorantom przysługuje zniżka. Więcej informacji na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

 

Środowiskowe Studia Doktoranckie z Matematyki i z Informatyki - informacje dla doktorantów

piątek, 17 stycznia 2014 roku, 11:13

Studia Doktoranckie z Fizyki - informacje dla doktorantów

czwartek, 13 lutego 2014 roku, 12:44