Wojciech Czernous | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki