Wiesław Laskowski | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki