Szymon Głąb | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki