Roman Bukowski | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki