Piotr Szuca | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki