Marcin Wieśniak | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki