fbpx Matematyka | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Matematyka

Matematyka

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 maja 2018 roku, 11:55

Matematyka – trzyletnie studia licencjackie W Instytucie Matematyki UG studia licencjackie na kierunku Matematyka odbywają się na jednej z trzech specjalności:

Wyboru specjalności Matematyka Ekonomiczna dokonuje się w trakcie rekrutacji – przed rozpoczęciem studiów. Studia na specjalnościach Matematyka i Matematyka Nauczycielska na pierwszym roku prowadzone są wspólnie, na wyższych latach obie specjalności mają osobne plany studiów. 

Przedmioty fakultatywne Podczas studiów – na drugim i trzecim roku – studenci zobowiązani są do wyboru pewnej liczby przedmiotów nieobowiązkowych. Liczba tych przedmiotów zależna jest od specjalności – ale wybór jest naprawdę szeroki. Wybierając odpowiednie przedmioty dodatkowe możemy poszerzyć swoją wiedzę w wybranym przez nas kierunku – czy bardziej ekonomiczny, czy statystycznym, czy w stronę czystej matematyki, czy metod numerycznych i innych zastosowań. Listę dostępnych wykładów fakultatywnych można obejrzeć na tej stronie. Seminarium licencjackie Na trzecim roku każdy student wybiera seminarium licencjackie. Na seminarium studenci poznają wybraną przez siebie dziedzinę matematyki. Czytają i referują fragmenty monografii lub artykuły z czasopism matematycznych. Lista proponowanych seminariów licencjackich jest co roku inna. Aktualna lista dostępnych seminariów licencjackich dostępna jest tutaj.


 

.Zobacz też Mathematics – studia prowadzone w języku angielskim