Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Starsi wykładowcy

Doktoranci

Główni specjaliści

Pracownicy Sekretariatu Instytutu

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy techniczni