Biuro Dziekana | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Biuro Dziekana

wtorek, 11 kwietnia 2017 roku, 14:00

BIURO DZIEKANA

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Wita Stwosza 57, pokój 4

80 - 952 Gdańsk


Specjalista kierujący Biurem Dziekana

mgr Julita Śmiech

tel.: (+48 58) 523 20 27

e - mail: julita.smiech@ug.edu.pl


Specjalista ds. administracji

mgr Monika Zientara

tel.: (+48 58) 523 20 27

fax: (+48 58) 523 22 66

e - mail: monika.zientara@ug.edu.pl


Studia doktoranckie, przewody doktorskie i postępowania habilitacyjne

Samodzielny Referent

Aneta Lewicka

tel.: (+48 58) 523 20 27

 

Zarządzenia Dziekana

poniedziałek, 24 kwietnia 2017 roku, 16:37
Zarządzenia Dziekana - w poniższych załącznikach
 


 

ZałącznikWielkość
Plik Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 8/2017 formularz wniosku o dofinansowanie18.52 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 12.04.2017 nr 8/2017 ws wprowadzenia formularza wniosku o dofinansowanie286.08 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 10.04.2017 nr 7/2017 ws powołania Rady programowej kierunku "Fizyka"501.27 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 04.04.2017 nr 6/2017 ws podziału obowiązków związanych z funkcjonowaniem systemu POLON992.41 KB
Plik Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana nr 5 - Sprawozdanie z hospitacji zajęć dydaktycznych16.65 KB
Plik Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 5 - Protokół z hospitacji zajęć dydaktycznych27.53 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 24.03.2017 nr 5/2017 ws prowadzenia hospitacji zajęć dydaktycznych na WMFiI3.08 MB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 09.03.2017 nr 4/2017 ws zasad dostępu do zabezpieczonych pomieszczeń zawierających składniki majątku914.72 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 28.02.2017 nr 3/2017 ws podziału zadań i obowiązków prowadzenia zajęć dydaktycznych przez Instytuty396.07 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 28.02.2017 nr 2/2017 ws powołania "Wydział. zespołu ds modernizacji i monitoringu bazy dydaktycznej"450.23 KB
PDF icon Regulamin BMN478.72 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 03.02.2017 nr 1/2017 ws. zatwierdzenia Regulaminu konkursu na finansowanie projektów BMN404.81 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 05.12.2016 w sprawie przygotowania Wydziału do oceny parametrycznej pod kątem dorobku naukowego.761.88 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 03.06.2016r.603.07 KB
PDF icon Zrządzenie Dziekana z dnia 16.09.2015304.51 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 6.07.2015r. w sprawie kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego 265 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 17.06.2015 w sprawie prac dyplomowych241.12 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 24.02.2015 roku w sprawie przenoszenia się studentów między grupami293.15 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 23.10.2014 w sprawie wprowadzenia kryteriów oceny nauczycieli akademickich na WMFiI4.73 MB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 18.09.2014 w sprawie przenoszenia się studentów pomiędzy grupami zajęciowymi285.11 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 15.07.2014 w sprawie wprowadzenia kryteriów oceny nauczycieli akademickich na WMFiI 5.83 MB
Image icon Zatządzenie Dziekana z dnia 20.03.2014 w sprawie wprowadzania grup studenckich do Panelu Nauczyciela330.6 KB
Image icon Zarządzenie Dziekana z dnia 28.10.2013 w sprawie zespołu ds. badania losów absolwenta201.04 KB
Image icon Zarządzenie Dziekana z dnia 04.10.2013 w sprawie przenoszenia sie studenta między grupami220.31 KB
Image icon Zarządzenie Dziekana z dnia 03.10.2013 w sprawie komisji ds. kryteriów oceny pracowniczej221.19 KB
Image icon Zarządzenie Dziekana z dnia 03.10.2013 w sprawie komisji ds parametryzacji224.49 KB
Image icon Zarządzenie Dziekana z dnia 30.09.2013 w sprawie wprowadzenia wymogów koniecznych aby uzyskać zgodę na podjęcie dodatkowej pracy189.08 KB
Image icon Zarządzenie Dziekana z dnia 08.07.2013 w sprawie przenoszenia się studenta między grupami906.5 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 03.06.2013 w sprawie procedowania konkursu o zatrudnienie pracownika nauk - dydakt. i dydakt.218.88 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 17.01.2013 w sprawie obowiązku ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków osób 138.31 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 15.10.2012 w sprawie powołania wydziałowego zespołu ds. zapewnienia jakości kształcenia187.53 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 25.09.2012 w sprawie powołania wydziałowego zespołu ds. oceny i zarządzania ryzykiem166.13 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 29.06.2012 w sprawie ustalania pensum pracowników samodzielnych 188.5 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 17.11.2011 w sprawie powołania rad programowych na kierunkach studiów prowadzonych na WMFiI185.81 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 01.10.2010 w sprawie wewntętrznych zasad zzpewnienia jakości kształcenia na WMFiI 707.9 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 16.02.2009 w sprawie zasad wykonywania prac magisterskich na studiach II stopnia na kierunkach WMFiI232.16 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 01.10.2008 w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na działalność statutową197.49 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 01.09.2008 w sprawie organizacji praktyk pedagogicznych na kierunku WMFiI286.3 KB