Zakład Matematyki Stosowanej i Probabilistyki | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki