Zakład Optymalizacji Kombinatorycznej | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki