Instytut Informatyki | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Instytut Informatyki

Symbol: 
5300

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora Instytutu

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Organizacyjnych

Profesorowie zwyczajni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Doktoranci

Pracownicy Sekretariatu Instytutu

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni