Studia Doktoranckie z Fizyki | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Studia Doktoranckie z Fizyki

czwartek, 25 maja 2017 roku, 10:32

Zapraszamy na Studia Doktoranckie z Fizyki w zakresie: Fizyki Atomowej,Fizyki Molekularnej, Optyki Kwantowej,Fizyki Fazy Skondensowanej,Fizyki Statystycznej, Akustyki, Fizyki Medycznej.

Kierownik Studiów Doktoranckich z Fizyki                                                        

Prof. UG, dr hab. Stanisław Kryszewski     
tel.: (+48 58) 523 21 92

e-mail: fizsk@ug.gda.pl

Rejestracja na studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018 odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów.

Doktoranci w Instytucie Fizyki Doświadczalnej mogą być zatrudnieni w projekcie badawczym Narodowego Centrum Nauki , OPUS 12

pt „Procesy lokalizacji/delokalizacji nośników w luminoforach aktywowanych jonami lantanowców „ ,kierowanym przez prof. dr hab. Marka Grinberga  ( fizmgr@ug.edu.pl)