Studia Doktoranckie z Fizyki | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Studia Doktoranckie z Fizyki

środa, 7 września 2016 roku, 10:01

Zapraszamy na Studia Doktoranckie z Fizyki w zakresie: Fizyki Atomowej,Fizyki Molekularnej, Optyki Kwantowej,Fizyki Fazy Skondensowanej,Fizyki Statystycznej, Akustyki, Fizyki Medycznej.

Kierownik Studiów Doktoranckich z Fizyki                                                        

Prof. UG, dr hab. Stanisław Kryszewski     
tel.: (+48 58) 523 21 92

e-mail: fizsk@ug.gda.pl

Rejestracja na studia doktoranckie na rok akademicki 2016/2017 odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów.

Lista zagadnień na egzamin wstępny znajduje się w załączniku poniżej.