Inerdisciplinary Doctoral Studies in Mathematical Modeling | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z Modelowania Matematycznego

poniedziałek, 14 listopada 2016 roku, 7:37

Zapraszamy na Interdyscyplinarne  Studia Doktoranckie z Modelowania Matematycznego

Kierownik Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich z  Modelowania Matematycznego                                                   

Dr hab. Jarosław Pykacz, prof. UG 

58 523 21 54

Jaroslaw.Pykacz@mat.ug.edu.pl

Rejestracja na studia doktoranckie na rok akademicki 2016/2017 odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów.