Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Stypendium specjalne

środa, 6 kwietnia 2016 roku, 16:49

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne przyznawane jest na wniosek studenta, który posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

Wysokość świadczenia uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności:

  • 360zł - znaczny stopień niepełnosprawności,
  • 300zł - umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • 250zł - lekki stopień niepełnosprawności.

Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu.

Stypendium można pobierać tylko na jednym kierunku.

Stypendium można pobierać tylko na pierwszym kierunku.