Legitymacja studencka | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Informacje ogólne

poniedziałek, 3 marca 2014 roku, 20:52

Student aby otrzymać Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) powinien:

Studenci studiujący na innym Wydziale UG, którzy mają aktywną ELS nie składają wniosku o nowy dokument (chyba, że ich dane uległy zmianie)

 • Sprawdzić swoje dane osobowe znajdujące się w Systemie IRK (htttp://irk.ug.gda.pl)

 • Wgrać zdjęcie do legitymacji

 • Dokonać opłaty za wydanie ELS w wysokości 17 zł na indywidualne konto studenta (nie rekrutacyjne!)

 • Wniosek zostanie złożony automatycznie

Elektroniczna legitymacja studencka

czwartek, 28 stycznia 2016 roku, 7:31

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 74/R/14 z dnia 21 lipca 2014 roku, aby otrzymać Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) student UG jest zobowiązany do:
 • złożenia wniosku na portalu studenta ps.ug.edu.pl,
 • wskanowania zdjęcia,
 • dokonania opłaty na indywidualny numer konta do opłat studenckich.


Nie zwlekaj im później złożysz wniosek, tym dłużej będziesz czekał na odbiór legitymacji.


Opłata za wydanie po raz pierwszy ELS, która pełni rolę karty komunikacji miejskiej (po uaktywnieniu w ZKM), karty bibliotecznej i legitymacji studenta, wynosi 17 zł.


Należności za ELS mogą wynosić:

 • 17 zł - w przypadku zmiany danych osobowych w wyniku zamążpójścia (warunkiem jest dostarczenie do dziekanatu odpisu skróconego aktu małżeństwa),
 • 25,5 zł - w przypadku wydawania duplikatu ELS (po zmianie zdjęcia, zagubieniu lub utracie ELS z powodu kradzieży, zniszczenia ELS z winy studenta), Uwaga!!! Student zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie oświadczenia o zgubieniu, zniszczeniu lub utracie z powodu kradzieży indeksu lub legitymacji : http://www.ug.edu.pl/pl/administracja/_upload/akty_normatywne/1722/files/zal_z15r11.docx
 • 0 zł - w przypadku stwierdzonego zniszczenia ELS z winy producenta blankietów legitymacji.

 

 

Wymagania dotyczące danych osobowych

piątek, 17 stycznia 2014 roku, 11:12

Dane osobowe znajdujące się na ELS to: • imię i nazwisko

 • adres zamieszkania

 • PESEL • długość nazwy ulicy nie może przekroczyć 30 znaków

 • za prawidłowość podanych danych w systemie IRK odpowiada kandydat na studia

 • jeśli dane wprowadzone w IRK są błędne należy zgłosić to odpowiednio do: 1. Biura Rekrutacji (w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia listy przyjętych) lub

 2. Dziekanatu kierunku, na który kandydat został przyjęty (po 2 tygodniach od ogłoszenia list przyjętych)


 


 

Wymagania dotyczące zdjęcia do ELS

piątek, 17 stycznia 2014 roku, 11:12

 • aktualne zdjęcie cyfrowe w formacie JPG, o rozmiarze 236 x 295 pikseli, co odpowiada zdjęciu o wymiarach 2,5 cm x 2 cm (wysokość x szerokość),
  zeskanowane w rozdzielczości 300dpi

 • zdjęcie powinno przedstawiać twarz osoby na jasnym tle bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami


Studenci po raz pierwszy rozpoczynjący studia na UG wgrywaja zdjęcie poprzez system IRK


W razie problemów z dodaniem/zeskanowaniem zdjęcia można udać się ze zdjęciem do Działu Kształcenia, pokój 307 w Rektoracie. Tam zdjęcie zostanie zeskanowane i umieszczone w systemie.

Terminy

piątek, 17 stycznia 2014 roku, 11:12

 • na wgranie zdjęcia oraz złożenie opłaty legitymacyjnej student pierwszego roku ma 2 tygodnie od czasu ogłoszenia listy przyjętych


Złożenie opłaty lub/i wgranie zdjęcia w terminie późniejszym może spowodować opóźnienie w wydaniu ELS • studenci pierwszego roku studiów otrzymają ELS po immatrykulacji

Płatności oraz numer konta bankowego

piątek, 17 stycznia 2014 roku, 11:12

 • opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wynosi 17 zł

 • opłata za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej wynosi 25,50 zł

 • opłata za wydanie indeksu wynosi 4 zł


Opłatę za legitymację i indeks należy uiścić na indywidualne konto studenta


(nie rekrutacyjne!)

Absolwenci i studenci UG

piątek, 17 stycznia 2014 roku, 11:12

Absolwenci lub byli studenci, którzy mieli już wydaną Elektroniczną Legitymację Studencką Uniwersytetu Gdańskiego i oddali ją do Dziekanatu, nie muszą wnosić ponownej opłaty. Ich poprzednia legitymacja zostanie przywrócona o ile dane osobowe widniejące na ELS nie zostały zmienione (nazwisko, adres). 

Pomoc

poniedziałek, 3 marca 2014 roku, 20:53

W razie wszelkich wątpliwości lub problemów pomoc można uzyskać w Dziale Kształcenia:

oraz na forum studenta, http//forumstudenta.ug.gda.pl

W razie problemów ze zeskanowaniem zdjęcia można skorzystac z pomocy w Dziale Kształcenia w pokoju 307 w Rektoracie UG.

ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH

W ciągu 2 tygodni od ogłoszenia listy przyjętych


Po 2 tygodniach od ogłoszenia listy przyjętych: w dziekanacie

Duplikat legitymacji

piątek, 17 stycznia 2014 roku, 11:12

W przypadku utraty Elektronicznej Legitymacji Studenckiej należy niezwłocznie zgłosić się do Dziakanatu z podaniem o wystawienie duplikatu. W podaniu powinna znajdować się informacja o dacie i przyczynie utraty legitymacji. Do podania należy dołączyć fakturę z gazety, w której zostało umieszczone ogłoszenie o utracie ELS. Opłatę za wydanie duplikatu ELS w wysokości 25,50 zł należy wpłacić na indywidualne konto studenta.