Granty międzynarodowe | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Aktualne i zakończone projekty międzynarodowe

poniedziałek, 18 stycznia 2016 roku, 14:20
Lp. Jednostka UG Tytuł projektu

5 PROGRAM RAMOWY

     
1. Wydział Matematyki i Fizyki i Informatyki Resources for quantum information (RESQ)
2. Wydział Matematyki i Fizyki i Informatyki Entanglement in Quantum Information Processing and Communication (EQUIP)
3. Wydział Matemetyki i Fizyki i Informatyki Quantum Properties of Distributed Systems (QUPRODIS)
     

6 PROGRAM RAMOWY

     
4. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Scalable Quantum Computing witd Light and Atoms (SCALA)
5. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Qubit Applications (QAP)
6. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Quantum Information Processing and Communication in Europe (QUROPE)
     

7 PROGRAM RAMOWY

     
7. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Quantum Interfaces, Sensors, and Communication based on Entanglement (Q-ESSENCE)
     
8. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Quantum resOurces: conceptuaLs and APplicationS (QOLAPS)
9. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Macroscopic Quantum Superpositions of Light Generated by Quantum Cloning for Applications in Quantum Technologies (QCAT)
10. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Bright Squeezed Vacuum and its Applications (BRISQ2)
11. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Randomness and Quantum Entanglement (RAQUEL)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

12. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż "Matematyka Ekonomiczna"
13. Wydział Chemi, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytet Gdański promotorem zasobów nowoczesnej gospodarki - zwiekszanie liczby absolwentów kierunków przyrodniczych i ścisłych (PRO-GOS) 
14. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki PWP Interdisciplinary Doctoral Studies in Mathematical Modelling

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

15. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Fizyka dla przyszłości / Zakup kompletnego wyposażenia nowoczesnego dydaktycznego laboratorium fizycznego dla studentów i doktorantów kierunku Fizyka Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku
16. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki / Wydział Chemii Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE
17. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Fizyka dla medycyny – przebudowa pomieszczeń i wyposażenie Pracowni zastosowań medycznych fizyki i obrazowania medycznego Wydziału Matematyki, Fizyki
i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku 

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

18. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Nowe wydajne luminofory do oświetleń
i koncentratorów słonecznych
19.

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Physics of future quantum based information technologies
20. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Technologies for information transfer and processing based on phenomena of a strictly quantum nature
21.

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

New Families of Tight Bell Inequalities
22. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Quantum Macroscopic Superpositions of Light Generated by Quantum Cloning for Applications in Quantum Techmologies

INNE

23. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Quantum States: Analysis and Realizations


 

  Nazwa programu
  Projekty aktualnie realizowane
  Projekty zakończone