Granty i konkursy | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Aktualnie otwarte konkursy

poniedziałek, 16 maja 2016 roku, 14:33

 

Narodowe Centrum Nauki
OPUS 11

Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

16 marca 2016 r. 15 czerwca 2016 r.
PRELUDIUM 11

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

16 marca 2016 r. 15 czerwca 2016 r.
SONATA 11

Konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

16 marca 2016 r. 15 czerwca 2016 r.

 

 

Nazwa konkursu Dotyczny Termin składania wniosków
Różne
Innowacja jest kobietą VI

Celem konkursu jest wyłonienie innowacyjnego autorskiego (lub współautorskiego) rozwiązania technologicznego lub koncepcji wdrożenia już opracowanego rozwiązania.

30 czerwca 2016 r.

L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2016

Celem konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego i promocja utalentowanych kobiet naukowców prowadzących prace badawcze w dziedzinie nauk o życiu i przygotowujących pracę magisterską, rozprawę doktorska albo rozprawę habilitacyjną.

1 maja 2016 -

15 czerwca 2016 r.