Fizyka medyczna | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Fizyka medyczna

piątek, 14 kwietnia 2017 roku, 10:21

Cele kształcenia i kwalifikacje absolwenta:

Absolwent fizyki medycznej ma posiadać szeroką wiedzę w zakresie fizyki, opartą na gruntownej wiedzy matematycznej oraz umiejętność pracy laboratoryjnej, by sprostać obowiązkom fizyka medycznego w zakładach opieki zdrowotnej, a w szczególności w pracowniach radiologii, radioterapii i medycyny nuklearnej.